ISO 20000

..zpět 

Poptávkový formulář

Systém řízení kvality v IT

ISO 20000 (ITIL/ITSM)

Základem metodiky jsou standardy ITIL/ITSM podpořené SWOT analýzou. Vycházíme z předpokladu, že organizace dosáhne strategického úspěchu (a certifikace) ITSM maximalizací vlastních předností a minimalizací nedostatků či potenciálních hrozeb.

Výstupem analýzy je vypracovaná dokumentace a plán projektu, který identifikuje oblasti (procesy) jenž jsou s požadavky normy:

  • a) kritické, vyžadují úpravu či změnu
  • b) s drobnými vadami splňují požadavky
  • c) vyhovující – připravené funkční procesy

Na základě těchto informací definujeme optimální scope projektu, který bude certifikován. Správný výběr je klíčový, protože odráží celkový rozsah a náročnost.

Jde o klíčovou fázi projektu. Pokud je chybně zvoleno zadání rozsahu, stává se projekt nerealizovatelný v termínu, stejně tak vícenáklady často několikanásobně překračují již stanovený rozpočet.

Zákazníka obdrží SWOT analýzu, manažerské shrnutí vč. grafického vyjádření, doporučující scope a zaměření projektu. Dále kvalifikovaný odhad pracnosti a zbývající náklady nutné k dokončení úspěšné certifikace. Jedině tento přístup maximálně efektivně reportuje připravenost organizace, ale i části, které bude nutné zapracovat.

IMPLEMENTACE ITSM

Výstup 1. etapy bude předán konzultantovi, který realizuje samotný projekt. Nyní je vám znám i termín certifikačního auditu. Až k certifikačnímu auditu máte k dispozici expertní tým vč. manažera projektu. V rámci implementace můžeme do projektu zainteresovat vaše zaměstnance, kteří získají praktické znalosti v reálném projektu. 

CERTIFIKACE ISO 20000

Zavazujeme se ka maximální péči během certifikačního auditu, který musí být realizován nezávislým akreditovaným orgánem (dle vašeho výběu/na základě našeho doporučení). Před samotným certifikačním auditem realizujeme audit interní, který "nanečisto" zmapuje připravenost organizace a umožn provést opravy odchylek tak, aby byl zajištěn kladný průběh certifikačního auditu a společnost v daném termínu certifikaci ISO 20000 obhájila.

V případě zájmu o nabídku nás kontaktujte.

Tým UKQS (ekvalita.cz)

 ..zpět na předchozí stránku

Podnikáme bez korupce

© Všechna práva vyhrazena (copyright) UKQS (ekvalita.cz) - GDPR, BOZP školení, poradenství a certifikace ISO, ISO 9001, zákonné požadavky pro firmy, bezpečnostní prověrka NBÚ

841 999 841

internetový marketing