ISO 20000

..zpět 

Poptávkový formulář

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Zaškrtnutím níže uvedeného políčka „poskytuji souhlas“ udělujete souhlas společnosti UKQS CERTIFICATION SE, IČ 05748917 ke zpracování jména, příjmení, e-mailové adresy a telefonu k marketingovým účelům, tzn. k nabízení produktů po dobu 3 let. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat na e-mailové adrese gdpr@ukqs.cz.

S ohledem na zpracování osobních údajů máte práva v souladu s čl. 15–20 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679, zejména právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu a právo na výmaz.

Systém řízení kvality v IT

ISO 20000 (ITIL/ITSM)

Základem metodiky jsou standardy ITIL/ITSM podpořené SWOT analýzou. Vycházíme z předpokladu, že organizace dosáhne strategického úspěchu (a certifikace) ITSM maximalizací vlastních předností a minimalizací nedostatků či potenciálních hrozeb.

Výstupem analýzy je vypracovaná dokumentace a plán projektu, který identifikuje oblasti (procesy) jenž jsou s požadavky normy:

  • a) kritické, vyžadují úpravu či změnu
  • b) s drobnými vadami splňují požadavky
  • c) vyhovující – připravené funkční procesy

Na základě těchto informací definujeme optimální scope projektu, který bude certifikován. Správný výběr je klíčový, protože odráží celkový rozsah a náročnost.

Jde o klíčovou fázi projektu. Pokud je chybně zvoleno zadání rozsahu, stává se projekt nerealizovatelný v termínu, stejně tak vícenáklady často několikanásobně překračují již stanovený rozpočet.

Zákazníka obdrží SWOT analýzu, manažerské shrnutí vč. grafického vyjádření, doporučující scope a zaměření projektu. Dále kvalifikovaný odhad pracnosti a zbývající náklady nutné k dokončení úspěšné certifikace. Jedině tento přístup maximálně efektivně reportuje připravenost organizace, ale i části, které bude nutné zapracovat.

IMPLEMENTACE ITSM

Výstup 1. etapy bude předán konzultantovi, který realizuje samotný projekt. Nyní je vám znám i termín certifikačního auditu. Až k certifikačnímu auditu máte k dispozici expertní tým vč. manažera projektu. V rámci implementace můžeme do projektu zainteresovat vaše zaměstnance, kteří získají praktické znalosti v reálném projektu. 

CERTIFIKACE ISO 20000

Zavazujeme se ka maximální péči během certifikačního auditu, který musí být realizován nezávislým akreditovaným orgánem (dle vašeho výběu/na základě našeho doporučení). Před samotným certifikačním auditem realizujeme audit interní, který "nanečisto" zmapuje připravenost organizace a umožn provést opravy odchylek tak, aby byl zajištěn kladný průběh certifikačního auditu a společnost v daném termínu certifikaci ISO 20000 obhájila.

V případě zájmu o nabídku nás kontaktujte.

Tým UKQS (ekvalita.cz)

 ..zpět na předchozí stránku

Podnikáme bez korupce

© Všechna práva vyhrazena (copyright) UKQS (ekvalita.cz) - GDPR, BOZP školení, poradenství a certifikace ISO, ISO 9001, zákonné požadavky pro firmy, bezpečnostní prověrka NBÚ

841 999 841

internetový marketing