Formulář žádosti o certifikát kvality UKQS

Dotazník od společnosti UKQS CERTIFICATION SE k získání certifikátu kvality na základě splnění standardů britské společnosti UNITED KINGDOM QUALITY SYSTEM LTD (dále jen UKQS).

Má vaše společnost zdravé cash flow (znamená že není v druhotné platební neschopnosti)?
Jsou stanoveny roční obchodní plány nebo cíle společnosti?
Má společnost obrat se vzrůstajícím potencionálem?
Má společnost závazky po splatnosti více než 90 dní?
Využívá vaše společnost nějaký server k ukládání dat?
Preferujete při výběru nového pracovníka nějaké přednosti? (věk, pohlaví apod.)
Provádíte hodnocení spokojenosti zákazníka nebo hodnocení dodavatelů?
Plní pracovníci předepsané vzdělání nebo mají kvalifikaci?
Jsou ve společnosti dodržovány zákonné požadavky?
Dodržuje společnost předpisy z oblasti ochrany životního prostředí?

Preferovaný druh platby za certifikát **

Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v tomto dotazníku jsou pravdivé a správné. Tento dotazník slouží zároveň jako závazná objednávka certifikátu kvality, kdy v případě shody se standardy britské společnosti UKQS* bude vydán příslušný certifikát kvality.

*při úspěšnosti 75% a více vám zašleme do 3 pracovních dní příručku společnosti na základě standardů britské společnosti UKQS a zálohovou fakturu. Po úhradě zálohové faktury zasíláme do 3 pracovních dní certifikát v elektronické podobě. Originál certifikátu spolu se samolepkou kvality obdržíte do 7 pracovních dní na Vaši kontaktní adresu.

Při úspěšnosti 0 až 74% není akceptována objednávka naší stranou = nesplnili jste standard UKQS. Certifikát kvality můžete získat až po 30 dnech opětovném vyplnění dotazníku a získání alespoň 75% úspěšnosti dle standardu UKQS.

V případě odstoupení od objednávky certifikátu kvality do 3 dnů od vyplnění a zaslání dotazníku (kliknutí na link v e-mailu) je smluvní pokuta 10% z ceny. V případě odstoupení od objednávky od 4. do 14. dne od vyplnění a zaslání dotazníku(kliknutí na link v e-mailu) je smluvní pokuta 25% z ceny. Od 15. dne od vyplnění a zaslání dotazníku (kliknutí na link v e-mailu) nelze od objednávky odstoupit (případná smluvní pokuta činí 100%).

** volba způsobu úhrady za certifikát kvality UKQS. Buď roční jednorázový poplatek 7.000,- CZK nebo rozdělení ročního poplatku do měsíčních splátek po 685,- CZK. Cena je uvedena bez DPH.

Podnikáme bez korupce

© Všechna práva vyhrazena (copyright) UKQS (ekvalita.cz) - GDPR, BOZP školení, poradenství a certifikace ISO, ISO 9001, zákonné požadavky pro firmy, bezpečnostní prověrka NBÚ

841 999 841

internetový marketing