GDPR - Obecné nařízení na ochranu osobních údajů"Dovolujeme si Vás informovat o skutečnosti, že Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob,
v souvislosti se zpracováním osobních údajů - General Data Protection Regulation (GDPR)."

V rámci těchto skutečnosti bychom Vás rádi seznámili s právy subjektu údajů:

• právo na přístup k osobním údajům, 
• právo na opravu, resp. doplnění, 
• právo na výmaz, 
• právo na omezení zpracování, 
• právo na přenositelnost údajů, 
• právo vznést námitku,
• právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce
i profilování.

V případě potřeby nás můžete kontaktovat na gdpr@ekvalita.cz  


Podnikáme bez korupce

© Všechna práva vyhrazena (copyright) UKQS (ekvalita.cz) - GDPR, BOZP školení, poradenství a certifikace ISO, ISO 9001, zákonné požadavky pro firmy, bezpečnostní prověrka NBÚ

841 999 841

internetový marketing