GLOBAL GAP - správná zemědělská praxe

...zpět  

 

Poptávkový formulář

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Zaškrtnutím níže uvedeného políčka „poskytuji souhlas“ udělujete souhlas společnosti UKQS CERTIFICATION SE, IČ 05748917 ke zpracování jména, příjmení, e-mailové adresy a telefonu k marketingovým účelům, tzn. k nabízení produktů po dobu 3 let. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat na e-mailové adrese gdpr@ukqs.cz.

S ohledem na zpracování osobních údajů máte práva v souladu s čl. 15–20 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679, zejména právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu a právo na výmaz.

 

GlobalGAP je mezinárodní dobrovolný standard soukromého sektoru určený pro zemědělské výrobky. GlobalGAP funguje jako praktický manuál správné zemědělské praxe (G.A.P.) platné kdekoliv na světě a uznávaný iniciativou GFSI.

GlobalGAP je certifikační standard zajišťující provozování správné zemědělské praxe mezi jednotlivými obchodníky na trhu.

Zemědělství (zahrnující sklizeň, dobytek, aquakultury, propagační materiály, krmiva).

Global GAP je zaměřen také na kontrolu suroviny, které vstupují do rostlinné a živočišné výroby jako jsou krmiva, osiva, ale i všechny ostatní zemědělské aktivity předtím než plodina opustí zemědělskou farmu.

Certifikace GAP zahrnuje: 

  •  Bezpečnost a sledovatelnost potravin
  •  Životní prostředí (včetně biologické rozmanitosti)
  •  Zdraví, bezpečnost a dobré životní podmínky pracovníků
  •  Dobré životní podmínky zvířat
  • Zahrnuje integrovaný management plodin (ICM), integrovanou ochranu proti škůdcům (IPC),
  •  Systém řízení jakosti (QMS) a analýza rizik a kritické kontrolní body (HACCP)

Pokud potřebujete tento standard zavést a zcertifikovat, kontaktujte nás.

Poptávkový formulář

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Zaškrtnutím níže uvedeného políčka „poskytuji souhlas“ udělujete souhlas společnosti UKQS CERTIFICATION SE, IČ 05748917 ke zpracování jména, příjmení, e-mailové adresy a telefonu k marketingovým účelům, tzn. k nabízení produktů po dobu 3 let. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat na e-mailové adrese gdpr@ukqs.cz.

S ohledem na zpracování osobních údajů máte práva v souladu s čl. 15–20 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679, zejména právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu a právo na výmaz.Podnikáme bez korupce

© Všechna práva vyhrazena (copyright) UKQS (ekvalita.cz) - GDPR, BOZP školení, poradenství a certifikace ISO, ISO 9001, zákonné požadavky pro firmy, bezpečnostní prověrka NBÚ

841 999 841

internetový marketing