ISO 28000

 ..zpět

Poptávkový formulář

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Zaškrtnutím níže uvedeného políčka „poskytuji souhlas“ udělujete souhlas společnosti UKQS CERTIFICATION SE, IČ 05748917 ke zpracování jména, příjmení, e-mailové adresy a telefonu k marketingovým účelům, tzn. k nabízení produktů po dobu 3 let. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat na e-mailové adrese gdpr@ukqs.cz.

S ohledem na zpracování osobních údajů máte práva v souladu s čl. 15–20 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679, zejména právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu a právo na výmaz.


Specifikace pro systémy managementu bezpečnosti dodavatelských řetězců

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém řízení bezpečnosti, přičemž zahrnuje kritické aspekty pro zajištění bezpečnosti dodavatelského řetězce. Řízení bezpečnosti je spojeno s celou řadou dalších aspektů řízení obchodní činnosti (business management). Tyto aspekty zahrnují veškeré činnosti, jež organizace provádí, kontroluje a mají dopad na bezpečnost dodavatelského řetězce. Ostatní aspekty by měly být zvažovány ve smyslu kde a kdy mají vliv na řízení bezpečnosti, přičemž by měla být zahrnuta i přeprava produktů v rámci dodavatelského řetězce.


Tato norma je aplikovatelná pro jakoukoliv velikost organizací, od malých po mezinárodní, ve výrobě, službách, skladování nebo dopravě, v jakékoliv fázi produkce nebo dodavatelském řetězci, které si přejí:
a) vytvořit, zavést, udržovat a zlepšovat systém řízení bezpečnosti;
b) zajistit shodu se stanovenou politikou řízení bezpečnosti;
c) prokázat takovou shodu ostatním;
d) usilovat o certifikaci/registraci jejího systému řízení bezpečnosti u akreditovaných certifikačních orgánů, resp. třetích stran; nebo
e) vyhlašovat resp. deklarovat shodu svého systému řízení bezpečnosti s touto mezinárodní normou.
Existují právní a správní požadavky, které se zaměřují na některé požadavky této mezinárodní normy.
Záměrem této mezinárodní normy není vyžadovat duplicitní prokazování shody s požadavky.
Organizace, které si zvolí certifikaci prostřednictvím třetí strany, mohou dále prokázat, že zásadním způsobem přispívají k bezpečnosti dodavatelského řetězce.

Máte-li zájem o nabídku, kontaktujte nás.

Tým UKQS (ekvalita.cz)

 
..zpět na předchozí stránku

Podnikáme bez korupce

© Všechna práva vyhrazena (copyright) UKQS (ekvalita.cz) - GDPR, BOZP školení, poradenství a certifikace ISO, ISO 9001, zákonné požadavky pro firmy, bezpečnostní prověrka NBÚ

841 999 841

internetový marketing