ISO 50001

..zpět 

Povinnost provádět energetický audit zde

Poptávkový formulář

Systém energetického řízení (EnMS)

Cílem této evropské normy je pomoci organizacím při vytváření systémů managementu a procesů nezbytných pro zvyšování energetické účinnosti. To by mělo vést ke snižování nákladů a emisí skleníkových plynů prostřednictvím systémového přístupu k managementu energií. Norma specifikuje požadavky na systém energetického managementu tak, aby bylo organizacím umožněno vytváření politik a cílů, které berou v úvahu legislativní požadavky a informace týkajících se významných energetických aspektů. Norma je určena pro všechny druhy a velikosti organizací, bez ohledu na jejich geografické, kulturní a společenské podmínky, tzn. že ji můžeme aplikovat jak v těžkém průmyslu, tak třeba v pohostinství nebo státní správě.

Norma je členěna do kapitol, přičemž jejich struktura je obdobná jako v normě ISO 14001. To představuje pro organizace, které mají zavedený systém environmentálního managementu podstatné zjednodušení při implementaci normy ISO 50001. Norma však může být v organizaci zavedena i samostatně s jinými systémy managementů a rovněž může být použita pro účely certifikace třetí stranou.

 

Základní principy normy ISO 50001: 

  • Plánuj: stanov cíle a procesy nezbytné pro dosažení výsledků, které jsou v souladu s energetickou politikou organizace.
  • Proveď: implementuj procesy.
  • Kontroluj: monitoruj a měř procesy vzhledem k energetické politice, cílům, cílovým hodnotám, legislativním povinnostem a dalším požadavkům, ke kterým se organizace přihlásila; podávej zprávy o výsledcích.
  • Jednej: prováděj opatření pro neustálé zlepšování výkonnosti systému energetického managementu.

Máte-li zájem o nabídku na energetický audit, popř. zavedení EnMS podle normy ISO 50001, kontaktujte nás.

Tým UKQS (ekvalita.cz)
 
..zpět

Podnikáme bez korupce

© Všechna práva vyhrazena (copyright) UKQS (ekvalita.cz) - GDPR, BOZP školení, poradenství a certifikace ISO, ISO 9001, zákonné požadavky pro firmy, bezpečnostní prověrka NBÚ

841 999 841

internetový marketing