ISO 50001

..zpět 

Povinnost provádět energetický audit zde

Poptávkový formulář

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Zaškrtnutím níže uvedeného políčka „poskytuji souhlas“ udělujete souhlas společnosti UKQS CERTIFICATION SE, IČ 05748917 ke zpracování jména, příjmení, e-mailové adresy a telefonu k marketingovým účelům, tzn. k nabízení produktů po dobu 3 let. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat na e-mailové adrese gdpr@ukqs.cz.

S ohledem na zpracování osobních údajů máte práva v souladu s čl. 15–20 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679, zejména právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu a právo na výmaz.

Systém energetického řízení (EnMS)

Cílem této evropské normy je pomoci organizacím při vytváření systémů managementu a procesů nezbytných pro zvyšování energetické účinnosti. To by mělo vést ke snižování nákladů a emisí skleníkových plynů prostřednictvím systémového přístupu k managementu energií. Norma specifikuje požadavky na systém energetického managementu tak, aby bylo organizacím umožněno vytváření politik a cílů, které berou v úvahu legislativní požadavky a informace týkajících se významných energetických aspektů. Norma je určena pro všechny druhy a velikosti organizací, bez ohledu na jejich geografické, kulturní a společenské podmínky, tzn. že ji můžeme aplikovat jak v těžkém průmyslu, tak třeba v pohostinství nebo státní správě.

Norma je členěna do kapitol, přičemž jejich struktura je obdobná jako v normě ISO 14001. To představuje pro organizace, které mají zavedený systém environmentálního managementu podstatné zjednodušení při implementaci normy ISO 50001. Norma však může být v organizaci zavedena i samostatně s jinými systémy managementů a rovněž může být použita pro účely certifikace třetí stranou.

 

Základní principy normy ISO 50001: 

  • Plánuj: stanov cíle a procesy nezbytné pro dosažení výsledků, které jsou v souladu s energetickou politikou organizace.
  • Proveď: implementuj procesy.
  • Kontroluj: monitoruj a měř procesy vzhledem k energetické politice, cílům, cílovým hodnotám, legislativním povinnostem a dalším požadavkům, ke kterým se organizace přihlásila; podávej zprávy o výsledcích.
  • Jednej: prováděj opatření pro neustálé zlepšování výkonnosti systému energetického managementu.

Máte-li zájem o nabídku na energetický audit, popř. zavedení EnMS podle normy ISO 50001, kontaktujte nás.

Tým UKQS (ekvalita.cz)
 
..zpět

Podnikáme bez korupce

© Všechna práva vyhrazena (copyright) UKQS (ekvalita.cz) - GDPR, BOZP školení, poradenství a certifikace ISO, ISO 9001, zákonné požadavky pro firmy, bezpečnostní prověrka NBÚ

841 999 841

internetový marketing