ISO 9001

...zpět  

Poptávkový formulář

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Zaškrtnutím níže uvedeného políčka „poskytuji souhlas“ udělujete souhlas společnosti UKQS CERTIFICATION SE, IČ 05748917 ke zpracování jména, příjmení, e-mailové adresy a telefonu k marketingovým účelům, tzn. k nabízení produktů po dobu 3 let. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat na e-mailové adrese gdpr@ukqs.cz.

S ohledem na zpracování osobních údajů máte práva v souladu s čl. 15–20 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679, zejména právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu a právo na výmaz.

Systém řízení kvality - certifikát kvality

ISO 9001 je univerzální mezinárodní standard, který se zabývá kvalitou služeb poskytovaných Vaši společností. Systém managementu kvality (QMS), který se zavádí a následně certifikuje dle standardu ISO 9001 lze zavést do jakékoli společnosti. Nezáleží přitom na počtu pracovníků ani na předmětu podnikání. Systém řízení kvality dle ISO 9001 je možné zavést do jakékoli společnosti a my vám s celou přípravnou fází kvalitně, rychle a s minimálními náklady rádi pomůžeme.

Zde je náhled certifikátu, který vystavujeme našim klientům.


ISO 9001
 se nyní používá na celém světě ve více než 170 zemí a jeho obliba stále roste. Čím dál více společností a organizací vyžaduje, aby certifikace ISO 9001 byla podmínkou pro jejich dodavatele.


Buďte aktivní a získejte certifikát ISO 9001 ihned. Nečekejte na své zákazníky, 
až Vám lhůtu pro certifikaci ISO 9001 stanoví sami
.


Proč si zavést právě ISO 9001?


Zavedení ISO 9001 (dále jen QMS - quality management system ) je zavedení mezinárodních podnikových standardů ISO - International Standards of Organisations ve vztahu na zabezpečení kvality Vámi poskytovaných služeb. Certifikovaným QMS dáváte zainteresovaným stranám na vědomí, že Vaše organizace splňuje náročné mezinárodně uznávané požadavky na realizaci Vámi poskytovaných služeb a tím plnění požadavků zákazníků a spolupracujících firem.

Cílem systému řízení kvality dle normy ISO 9001 je:

 • zprůhlednění firmy pro zákazníka, vlastníka, vedení i zaměstnance
 • zvýšení důvěryhodnosti firmy
 • zavedení pořádku a systémového přístupu do firemních činností
 • stabilizace dosahované úrovně kvality
 • snadnější zapracování nových pracovníků
 • možnost získání finančních výhod a příspěvků
 • možnost ucházet se o významné zakázky tam, kde je systém kvality považován za samozřejmost
 • zavedený systém kvality zvyšuje cenu Vaší firmy
 • zvýší se image Vaší firmy a postavení mezi konkurencí


Jak zavádíme normu ISO 9001 právě my?!

Nabízíme Vám zavedení této mezinárodní normy tzv. "na klíč". Znamená to, že náš konzultant připraví kompletně celou Vaši firmu k certifikačnímu auditu, kde je samozřejmě také přítomen. Z Vaší strany je potřeba zvolit si jednoho člověka ve firmě, který bude našemu konzultantovi dávat informace o Vaši firmě tak, aby měl podklady na přípravu a mohl ho dále zaúkolovat do příští návštěvy. Samotnou přípravu řízené dokumentace pak provádí náš kvalifikovaný poradce mimo Vaši firmu tak, aby Vám "nebránil" ve Vašem podnikání, vždyť čas jsou peníze, že? Jakmile je Vaše firma připravena k certifikaci, provede se předcertifikační audit a pozve akreditovaný certifikační orgán (auditor) a ten na základě kontroly udělí certifikát dle ISO 9001.

Kolik to stojí a jaká je návratnost?

Poradenství:

od 19.800,- Kč bez DPH - ISO 9001 pro papír ( pokud potřebujete certifikát tzv. "na zeď" - např. do výběrových řízení, atp. )

od 46.000,- Kč bez DPH - ISO 9001 jako nástroj systému řízení firmy ( pokud chcete ISO využít jako nástroj pro řízení procesů ve vaší společnosti )

Certifikace:

záleží na počtu pracovníků, poboček, procesů a na výběru certifikační společnosti


Proč si vybrat právě nás k přípravné fázi?

 

 • připravíme Vás k certifikaci "FULL SERVICE (na klíč)"
 • máme konzultanty na profesionální úrovni a nabízíme zastupitelnost konzultantů
 • 100 % záruka úspěšného certifikačního auditu a tím získání certifikátu
 • naše společnost je pojištěna proti odpovědnosti podnikatelských rizik
 • čas a cena (jsme schopni připravit Vaši společnost velmi rychle)
 • nabízíme pocertifikační podporu
 • pravidelná aktualizace zákonů, vyhlášek, směrnic a norem
 • jsme držiteli certifikátu kvality ISO 9001
 • máme licenci na vydávání prestižního britského certifikátu UKQS – www.uk-quality.co.uk
 • podporujeme firmy, které dbají na kvalitu

 

Tým UKQS (ekvalita.cz)

.


Podnikáme bez korupce

© Všechna práva vyhrazena (copyright) UKQS (ekvalita.cz) - GDPR, BOZP školení, poradenství a certifikace ISO, ISO 9001, zákonné požadavky pro firmy, bezpečnostní prověrka NBÚ

841 999 841

internetový marketing