SA 8000

...zpět

Poptávkový formulář

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Zaškrtnutím níže uvedeného políčka „poskytuji souhlas“ udělujete souhlas společnosti UKQS CERTIFICATION SE, IČ 05748917 ke zpracování jména, příjmení, e-mailové adresy a telefonu k marketingovým účelům, tzn. k nabízení produktů po dobu 3 let. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat na e-mailové adrese gdpr@ukqs.cz.

S ohledem na zpracování osobních údajů máte práva v souladu s čl. 15–20 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679, zejména právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu a právo na výmaz.

Systém řízení společenské odpovědnosti

Mezinárodnínorma SA8000 je celosvětově uznávána jako referenční norma pro oblastsociální odpovědnosti. Vychází z mezinárodních úmluv a doporučení: 

 • Mezinárodní organizace práce
 • Všeobecná deklarace lidských práv
 • Úmluva o právech dětí

Zákazníci a spotřebitelé chtějí záruku, žeprodukty, které nakupují, vznikají v přijatelném pracovním prostředí.Při dosahování úspěchu na mezinárodních trzích se u velkýchnadnárodních společností prosazuje nová strategie postavená naudržitelném rozvoji lidských zdrojů.

Společnostitaké zvažují míru rizika, pokud by dodavatelé nesplňovali základní požadavkytýkající se pracovních podmínek zaměstnanců, protože v takovém případěby se jejich jméno stalo velmi rychle terčem veřejné kritiky s důsledkyv postavení na trhu.

Social Accountability Internetional

Normu SA8000 vydala nevládní mezinárodní organizace Social Accountibility International (SAI) se sídlem v New Yorku. SAI uděluje licence certifikačním orgánům, které provádějí audity podle SA8000. SAI také pořádá po celém světě školící kurzy, jejichž účastníky jsou:    

 

 • Auditoři: akreditovaní auditoři podle mezinárodních schémat, kteří se chtějí stát také SA8000 akreditovanými auditory
 • Konzultanti: v organizacích implementují a udržují systém v souladu s normou
 • Dodavatelé: společnosti, které patří do dodavatelského řetězce, a u kterých je vyžadováno plnění této normy
 • Mezinárodní společnosti: dodávají své produkty z provozů v zahraničí a chtějí tam monitorovat výrobu z pohledu plnění požadavků normy

 
Audit podle normy SA8000

Norma SA8000 se využívá při certifikaci pro nezávislé posouzení schopnosti organizace plnit požadavky normy, pro posouzení zákazníků, plnění požadavků předpisů, vlastních požadavků organizace stanovených pro oblast pracovního prostředí v rámci efektivního fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému řízení.
Vydat certifikát o shodě s požadavky mezinárodní normy SA8000 může pouze nezávislý certifikační orgán akreditovaný u SAI.  Norma SA8000 specifikuje požadavky na sociální odpovědnost a umožňuje organizaci vyvinout, udržovat a prosazovat politiky a postupy v 9 oblastech:
  

 • Pracovní doba
 • Zdraví a bezpečnost
 • Zamezení diskriminace
 • Práce dětí a mladistvých
 • Nucená práce
 • Svoboda sdružování
 • Omezení disciplinárních praktik
 • Odměňování splňující základní potřeby
 • Řídící systém pro neustálé zlepšování
   

 Přínosy certifikace podle normy SA8000  

 • zavedení, udržování a prosazování politiky a postupů v této oblasti
 • doklad o tom, že politiky, postupy a praxe jsou v souladu s požadavky této normy
 • zlepšení pozice v konkurenčním prostředí, které se stává „konkurencí hodnot“
 • plnění požadavku zahraničního zákazníka na deklarování pracovních podmínek
 • důkaz zainteresovaným stranám místo abstraktních proklamací v oblasti sociální odpovědnosti
 • zlepšená komunikace zaměstnanců ze zaměstnavateli ohledně pracovního prostředí
 • efektivnější a spolehlivější dodavatelský řetězec
 • měřitelný souhrn dosažených výsledků organizace v oblasti sociální odpovědnosti
 • lepší řízení rizik spojených s prací, dobré jméno na trhu práce
V případě zájmu o nabídku nás kontaktujte.

Tým UKQS (ekvalita.cz)
 
...zpět
Podnikáme bez korupce

© Všechna práva vyhrazena (copyright) UKQS (ekvalita.cz) - GDPR, BOZP školení, poradenství a certifikace ISO, ISO 9001, zákonné požadavky pro firmy, bezpečnostní prověrka NBÚ

841 999 841

internetový marketing