Význam certifikátu kvality (ISO) pro malé a střední podniky

 

Management kvality už dávno není výsadou pouze velkých firem. Certifikát kvality je atraktivní a žádoucí i pro malé a střední podniky. Zvlášť pokud rychle rostou, pokud se chtějí ucházet o státní zakázky, nebo když chtějí zefektivnit politiku kvality a získat náskok před konkurencí. Pokud je management kvality pro vás novým pojmem, tento článek vám pomůže jednoduše se zorientovat v problematice.
 

Význam certifikátu v praxi
Na začátek je důležité podotknout, že článek je součtem základních pojmů a představuje přehled témat pro podnikatele, kteří se s ISO certifikáty ještě nesetkali nebo o nich vědí málo . Management kvality je samozřejmě komplexním oborem a nedá se vysvětlit v několika řádcích , ale pro snadnější pochopení se článek soustřeďuje na základní prvky managementu kvality a zjednodušené principy udělování certifikátů.

Pro mnohé podnikatele je ISO dlouhodobě přítomnou součástí života firmy. Mnohé zaběhnuté firmy zase mají procesy nastaveny tak efektivně a profesionálně, že by kritériím kvality určitě vyhověli i bez certifikátu. Proč ho ale chtít ? Na co ho vlastně firma potřebuje ?

Desítky začínajících i dlouho fungujících firem jsou před volbu mít či nemít certifikát postavený ze strany dlouhodobého nebo budoucího zákazníka. Jednoduše je najednou třeba potvrdit kvalitativní standard firmy. Laicky řečeno, získat si kredit .

Kvalitní výrobky či kvalitní zákaznický servis sice v první řadě prověří věrnost klientů, no ISO certifikát je něco jako mezinárodně nastavená kvalitativní laťka . V očích zákazníka je tedy firma s certifikátem kvality bezpečným výběrem , protože ví, že se v ní dodržují jisté kvalitativní standardy, bez kterých by jinak firma certifikát nezískala.

Kromě vnější "nálepky kvality" firma spolu se zavedením managementu kvality většinou vylepší vnitřní chod a zefektivní mnohé procesy. Jde o jakési ujasnění si firemních struktur, úrovně odpovědnosti pracovních postupů, atd.. V neposlední řadě pomáhá firmě získaný ISO certifikát při ucházení se o státní zakázky a zahraniční kontrakty. Při státních zakázkách bývá ISO certifikát většinou podmínkou a často ho vyžadují i potenciální zahraniční odběratelé firmy. Je pro ně jakousi zárukou, že malý dodavatel z cizí země bude zodpovědným partnerem, který dodá kvalitní služby nebo kvalitní zboží.
 

Jaký certifikát zvolit ?
Ať už jste nad možností získat certifikát kvality uvažovali dávno , nebo vás tato možnost oslovila teď, budete muset udělat důležitý krok - vybrat si konkrétní certifikát. Můžete si sice vybrat i sami , ale v tomto případě je lepší poradit se s odborníkem . Profesionál v oblasti managementu kvality vám totiž na základě zaměření společnosti a její budoucího směřování bude nejlépe umět říci , jaký certifikát zvolit . Je jich samozřejmě více . Orientaci v zaměření certifikátů vám usnadní i tento zestručněný seznam :

ČSN EN ISO 9001 systém managementu kvality - jde o jakýsi "základní certifikát" , který je založen na procesním přístupu . Aby ho firma mohla získat , musí zavést takové řízení organizace , jehož účelem je trvalé zlepšování práce a zvyšování spokojenosti zákazníků . Je určen pro každou společnost bez ohledu na její zaměření.

ČSN EN ISO 14001 systém environmentálního managementu - certifikát , jehož cílem je zavést systém řízení organizace zohledňující ochranu životního prostředí. Je vhodný pro společnosti, jejichž předmět činnosti může jakýmkoli způsobem působit na životní prostředí. Konkrétně např. . firmy zpracující odpad , tiskařské firmy, výrobní , stavební společnosti, ale i IT firmy zajišťující opravu a údržbu hardwaru.

ČSN EN ISO 27001 systém managementu informační bezpečnosti - certifikát, který je určen na ochranu informací a zvládání rizik, které tyto informace mohou potenciálně přinášet. Je vhodný pro společnosti, které spravují informační systémy a databáze jiných společností, softwarové vývojářské společnosti, případně státní a soukromé společnosti, kde je na bezpečnost informací kladena vysoká důležitost.

OHSAS 18001 systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - certifikát určen pro společnosti, kde existuje riziko nebezpečí na pracovišti.

HACCP systém managementu zdravotní nezávadnosti potravin - certifikát určený pro potravinářské společnosti.

Proces zavádění managementu kvality
Získání certifikátu ISO podle příslušných norem nebo jejich kombinaci v praxi znamená, že firma absolvuje tyto procesy :

1. tzv. . přípravná fáze
2. certifikační audit
3. následné udržování systému
4. každoroční dozorčí nebo recertifikační audit


Přípravná fáze
V přípravné fázi je třeba připravit společnost na certifikační audit . Analyzovat procesy ve společnosti s ohledem na její organizační strukturu, infrastrukturu, zákazníků, dodavatelů , vzhledem k současnému ale i k budoucímu zaměření . Tato analýza má reálný výsledek, kterým je dokumentace s ohledem na příslušné normy ISO . Přípravnou fázi může firma absolvovat i sama , ale nejvhodnější je oslovit profesionální společnost . Ta poradí nejen s výběrem ISO normy, ale dodá i potřebnou dokumentaci a celkově tak pomůže s komplexní přípravou na úspěšné získání certifikátu . Malé a střední podniky tento proces obvykle outsourcují podobně jako účetnictví nebo správu IT . Přípravná fáze na získání certifikátu kvality totiž ve vlastní režii trvá mnohem déle, než když ji dělá profesionál.

Certifikační audit
Pokud byla firma správně připravená , certifikační společnost jí po provedeném auditu udělí vybraný certifikát. Certifikační audit může podle zvolené ISO normy provést pouze certifikační společnost, která má na to příslušnou akreditaci v rámci ČR. Seznam akreditovaných certifikačních společností naleznete na ČIA ( Český institut pro akreditaci ) .

Udržování systému managementu kvality
Po získání certifikátu si následné udržování systému může firma provádět sama prostřednictvím vlastních vyškolených pracovníků, nebo může tuto zprávu svěřit profesionálům - zpravidla společnosti, která úspěšně zvládla s firmou přípravnou fázi .

Dozorový nebo recertifikační audit
Certifikát se uděluje na dobu 3 let, během kterých certifikační orgán každoročně v rámci dozorového auditu kontroluje soulad systému s požadavky normy . Po 3 letech společnost absolvuje recertifikační audit.

Před samotným zaváděním systému managementu kvality je samozřejmé nutné zvážit si i finanční stránku takového procesu . Abyste si mohli naplánovat finanční prostředky spojené s tímto procesem, konzultační i certifikační společnosti vám připraví cenové nabídky na přípravu, certifikační audit i na udržování systému a následné audity . Z jednorázového pohledu jde sice většinou o výše položky, ale ve srovnání se zakázkami , jaké může firma díky certifikátu získat , jde o investici, která se vyplatí.

ISO v začínající a déle fungující firmě
Začínající firma získá v procesu přípravy na ISO certifikaci mimo jiné : vypracování základních řídících předpisů , pomoc s vypracováním organizační struktury, popisem procesů ve společnosti a kompetencí zaměstnanců včetně popisu jejich pracovních míst , dále i návrh systému vyhodnocování funkčnosti procesů společnosti , sledování spokojenosti zákazníků, hodnocení dodavatelů , zda navrhování procesu zlepšování . Jde tedy o komplexní balíček procesních opatření , které firmě pomohou zavést profesionálové a nemusí se s nimi na začátku trápit sama formou pokus-omyl .

Firma, která již funguje déle a má poměrně dobře rozpracovány základní řídící předpisy společnosti ale i mechanismy řízení, kontroly , vyhodnocování a zlepšování procesů , získá vypracováním dokumentace přehledný systém pro jejich sledování , ale i poznatky na zlepšení procesů ve firmě od nezaujatých profesionálů z praxe .

Ať už tedy jde o nováčka v byznysu , zkušeného podnikatele , nebo malou či střední firmu, systém managementu kvality má ve všech ohledech rozhodně co nabídnout.

Chcete nabídku od naši společnosti? Popř. potřebujete vědět další informace?
KONTAKTUJTE NÁS! 

Podnikáme bez korupce

© Všechna práva vyhrazena (copyright) UKQS (ekvalita.cz) - GDPR, BOZP školení, poradenství a certifikace ISO, ISO 9001, zákonné požadavky pro firmy, bezpečnostní prověrka NBÚ

841 999 841

internetový marketing